Vinko Ošlak – SEIZMOGRAF OSJETA

U Sloveniji u nakladi Obzorja objavljena 1977. godine, tek je 2021. godine jedna od najznačajnijih zbirka poezije pjesnika, esejista i prevoditelja Vinka Ošlaka pod nazivom Seizmograf osjeta prevedena na hrvatski jezik. Zbirka je podijeljena na devet poglavlja: Zavičajne skice, Jutro, Konji, Posjeti Tisnikaru, Zagađenje zemlje, Otpaci, Zagađivanje razuma, Zagađenje križa i Zagađenje srca. U kratkim pjesmama pisanim kratkim stihom pjesnik iznosi kritiku suvremenog svijeta i odnosa prirode i čovjeka, što se, primjerice, može vidjeti u sljedećim stihovima: »Cvijet pita: / – Što je beton? / Vrana odgovara: / – To je siva tvrdoglava tvar, / koja stvrdnjava čovjekove želje / u kalup / otrovanih vremena.« Kritika seže do zagađivanja okoliša, tehnike i tehnologije, međuljudskih odnosa, otuđenosti, odnosa čovjeka prema samome sebi, društva i dr. Poseban je naglasak stavljen na tehniku, odnosno njezinu kritiku, što se očituje u izboru motiva: »opruge«, »čelik«, »miješalica«, »električna struja«, »beton«, »stroj«, »željezo«, »čavli«, »lanci«, »oksidacija« itd. Zbirka kreće od pretežito dominantnih motiva prirode pa prema sve više tmurnijim, a to i sami naslovi poglavlja sugeriraju. Zbirku krase kršćanski i biblijski motivi, a cijelom zbirkom dominira motiv krvi, ali i motiv svjetlosti. Dakle, naglašena je ambivalencija između prirode koju simbolizira svjetlost i čovjeka koji pati zbog vlastitih postupaka, odnosno povijesnog trenutka u kojem se nalazi. Pesimistični pogledi na svijet očituju se u stihovima: »Ubojstvo: / zamisao svijeta…«, »Previše smo gledali u strop / i nismo vidjeli / kako su naše stope / sve više lutale.«, »Uokolo uglova / Leže istrunule riječi, koje su ljudi u žurbi / nemarno izgovorili.« i sl. Također, autor se, kao što se to može vidjeti iz njegove biografije, koji zbog političke i ekonomske situacije migrira is Slovenije u Austriju, kritički osvrće i na socijalizam i njegove posljedice. Nesklad i neharmoniju u postindustrijskom društvu prikazuje spajanjem naizgled nespojivih pojmova i fraza, npr. »željezna jabuka«, »pozlaćeni okvir udjenute slobode«, »Bazgin cvijet / je pismo svijeta«, »Grob i čempres / su mjera svega:«, »Kroz šume vrši električna struja« i sl. Spajanjem apstraktnih pojmova s konkretnim, fizičkim postupcima ukazuje na protuslovlja, primjerice: »Površan pozdrav / puzi glibom«. Sam naslov zbirke Seizmograf osjeta govori o dubini osjetilnosti i osjećaja koji se javljaju pri čitanju ove poezije. Autor pokušava čitatelja kritički osvijestiti o promjeni koju je suvremenost donijela, a koja se uzima zdravo za gotovo, bez promišljanja. Ova je zbirka podsjetnik na mogućnost i potrebu vraćanja čovjeka k prirodi samoj.