Vinko Ošlak – POĐI I TRAŽI / POJDI IN IŠČI

Vinko Ošlak, rođen 1947. u Slovenj Gradecu, Slovenija, već je u djetinjstvu počeo pisati, a ubrzo nakon toga i prevoditi, i to najprije s engleskog i esperanta, a kasnije i s njemačkog. Piše na slovenskom, esperantu i djelimice na njemačkom. Najopsežniji dio njegovog opusa su dnevnici koje je prvih godine pisao na slovenskom jeziku, dok ih posljednjih godina piše na esperantu. Iz sve te građe dosada su objavljene samo dvije knjige na slovenskom i dvije na esperantu. Dosada je više od 40 knjiga na slovenskom, esperantu i hrvatskom prijevodu, te približno toliko prijevoda s engleskog, njemačkog i esperanta. Početke njegovog stvaralačkog rada predstavlja poezija, a kasnije je počeo pisati eseje, prozu, filozofska i teološka djela. Prva zbirka poezije Seizmograf osjeta objavljena je u nakladi Obzorja 1977. – druga pjesnička zbirka Pođi i traži nije objavljena na slovenskom jeziku izuzev nekoliko objavljenih pjesama na radiju i u časopisima, već je u cijelosti objavljena u hrvatskom prijevodu Ksenije Premur 2012. u Nakladi Lara u Hrvatskoj, a 2020. godine u istoj hrvatskoj nakladi objavljena je ista zbirka na izvornom slovenskom jeziku i hrvatskom prijevodu Ksenije Premur. Sadržajna karakteristika svih Ošlakovih djela, bez obzira na književni žanr, ono je što po uzoru na rusku književnost nazivamo „bogotraženjem“. Stilska je karakteristika u Ošlakovoj poeziji prednost poruke pred formom, u prozi poetična figuralnost jezika, u esejistici metoda paradoksa kao puta do sinteze koja se približava stvarnosti, a u dnevnicima otkrivanje značenja malih prizora, događaja i naizgled beznačajnih osoba u šetnji između „doma i svijeta“. Od 1982. Vinko Ošlak s obitelji živi i radi u Klagenfurtu.