Tone Smolej – GRADOVI, JUNACI, VOJNICI

Književna imagologija grana je komparativne književnosti koja se bavi slikom Stranog u domaćoj književnosti i obratno. Počela se razvijati već u prvoj polovici 20. stoljeća, a teorijski procvat doživjela je u sedamdesetim godinama kada su se njome počeli baviti Hugo Dyserinck i Daniel-Henri Pageaux. Iako je povremeno doživljavala izgon iz struke, zbog svoje izrazite interdisciplinarnosti uvijek se vraćala u komparatistička istraživanja. Monografija Gradovi, junaci, vojnici, oslonjena na Pageauxovu teoriju, donosi rasprave o filohelenizmu, o slici Poljske, Bosne i njemačkih časnika u slovenskoj književnosti, a ujedno se usredotočava i na opisivanje nekih europskih gradova (Beča, Pariza, Venecije, Rima) u slovenskih pisaca.  

Dr. sc. Tone Smolej redoviti je profesor na Odsjeku za komparativnu književnost i teoriju književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. U području francusko-slovenskih književnih dodira objavio je tri knjige (Slovenska recepcija Emila Zole, 2007; Iz francuskog slovenizirano, 2008, te Slovenska recepcija francuske književnosti od klasicizma do simbolizma, 2018). U dvije monografije istraživao je povijest slovenskih pisaca, studenata austro-ugarskih sveučilišta (»Što više iskusiti i postati«. Slovenski pisci, bečki studenti, 2015; Slovenska književnost i visoka škola, 2020). Zajedno je s Majdom Stanovnik napisao biografiju Antuna Ocvirka (2007) i koautor je Povijesti Filozofskog fakulteta u Ljubljani (2019). Komentirao je i više slovenskih izdanja francuskih klasika. .