Matevž Kos – GODINE OPASNOG ŽIVOTA

Priznati slovenski književni povjesničar i komparativist Matevž Kos u monografiji s privlačnim naslovom „Godine opasnog života“ laća jedne od najintrigantnijih tema u povijesti slovenske književnosti: književnih (posebice romanesknih) tematizacija Drugog svjetskog rata. Već nakon oslobođenja Drugi svjetski rat postao je značajna tema slovenske književnosti, a odnos prema njemu ostaje neuralgična točka slovenske kulture i politike sve do današnjih dana, kada još uvijek možemo pratiti posljedice pred- i međuratnog tragičnog raskola koji je doveo do revolucije, građanskog rata, kolaboracije, poslijeratnih pomora i dr. U književnim uobličenjima rata u razdoblju 1945. – 1990. prevladavala je slika, koju su slikali i doživljavali pobjednici; dok su alternativna osvjetljenja i drugačija vrednovanja, kakva su nastajala u emigraciji (posebice u Argentini) u socijalističkoj Jugoslaviji, dakako, bila nepoželjna i brižljivo cenzurirana. Iz različitih razloga u desetljeću nakon osamostaljenja Slovenije, unatoč postupnoj detabuizaciji, tema nije bila u središtu, ali u novom tisućljeću pojavili su se brojni novi pokušaji književne tematizacije koji dosada još nisu imali udjela u sintetičkoj komparativnoj raspravi. Kosova knjiga ne razmatra cjelokupnog, jedva preglednog korpusa tekstova o ratu: po strani ostavlja većinu umjetnički u manjoj mjeri ambicioznih rasprava, te se problema laća po problemskim odjeljcima („pet fragmenata“) u kojima učinkovito poseže u samu srž problematike – i time, naizgled paradoksalno, ipak pruža sintetičke spoznaje. Tako njegova rasprava smisleno započinje s Kocbekom, jednim od najzanimljivijih tumača rata i revolucije, te nastavlja s Pirjevcem, bivšim partizanskim politkomesarom i kasnije utjecajnim filozofom, i Vitomilom Zupanom, partizanom i kasnije političkim zatvorenikom; završava razmatranjem poznatih romana posljednjeg desetljeća. Kos pristupa analizi bez ikakvih ideoloških predrasuda, te ostavlja književnim djelima da progovore iz svoje jedinstvene, singularne perspektive.
izv. prof. Marijan Dović