Alozija Zupan Sosič – TEORIJA PRIPOVIJESTI 2 dio

Znanstvena monografija Teorija pripovijesti Alojzije Zupan Sosič nastala je kao sinteza autentičnog gotovo dvadesetgodišnjeg sistematičnog proučavanja pripovjednih tekstova. Autorica se u monografiji detaljno osvrće na spoznaje klasične i postklasične naratologije, pri čemu poštuje, kritički prosuđuje i izvorno dopunjava i najnovije spoznaje stranih teoretičara te provjerava njihovu upotrebljivost u konkretnim analizama i interpretacijama književnih tekstova. Teorija pripovijesti Alojzije Zupan Sosič gotovo je u cijelosti posvećena pripovijesti u književnosti iako autorica ujedno polazi od pretpostavke da pripovijest, temeljena na pripovijedanju kao univerzalnoj ljudskoj djelatnosti, nije karakteristična samo za književne tekstove. Monografija Alojzije Zupan Sosič predstavlja temeljno djelo i novost u slovenskoj znanosti o književnosti. Autorica u toj monografiji prvi put objedinjeno predstavlja središnje koncepte za analizu i interpretaciju pripovijesti te metodološka ishodišta iz kojih su se ti koncepti i oblikovali.

Na temelju proučavanja domaćeg i stranog stanja na području klasične i postklasične naratologije, o čemu svjedoči i njezin opsežan popis domaće i strane literature, izvornih vlastitih dopuna, prijedloga i rješenja, kao i razmišljanja o tome što je s gledišta teorije i primjenjivosti značajno za istraživače i čitatelje pripovijesti, Alojzija Zupan Sosič sadržaj je monografije podijelila u 157 poglavlja.

Monografija nudi brojne nove spoznaje i autoričina izvorna rješenja. Među najinovativnijim poglavlja su u kojima raspravlja o pripovjedaču, posredovanju govora, pripovjednim osjećajima. Npr. autorica je sintetizirala znanje o nepouzdanom pripovjedaču te mu dodala mogućnosti nepouzdanog čitatelja, pri opisivanju je upozorila na zagonetni opis, tekstualnim načinima dodala je posredovanje govora i dr. Izvornost i posebnost monografije predstavlja i glosarij. Promišljeno i u skladu sa suvremenim naratološkim i etičkim načelima, često su izabrani i primjeri književnih tekstova iz korpusa zanemarenih spolova, društvenih slojeva ili nacionalnosti.

red. prof. dr. sc. Jožica Čeh Steger