Ksenija Premur – NOVELE

Knjiga donosi dvije novele – «Dnevnik pomračenog uma» i «Čovjek koji je volio žene». Dok je prva novela intimistički obojena, druga je izrazito realistički i gotovo naturalistički usmjerena prema ocrtavanju psiholoških i karakternih crta muškarca opsjednutog ženama. Knjiga je tiskana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.