Ksenija Premur – ETHOS SPOZNAJE U FILOZOFIJI ČEDOMILA VELJAČIĆA

Knjiga je posvećena komparativnoj filozofiji univerzalnih pretpostavki philosophiae perennis istaknutog hrvatskog filozofa Čedomila Veljačića, a sastoji se od dva glavna poglavlja: «Ethos spoznaje u filozofiji Čedomila Veljačića» u kojem se iznose, interpretiraju i kritički vrednuju polazišta univerzalizma u Veljačićevoj filozofiji, te poglavlja pod naslovom «Buddhističke studije» u kojem je iznesen sukus Veljačićevih buddhističkih istraživanja. Knjiga je tiskana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.