Ksenija Premur – ARABESKA

Zbirka kratkih priča koje su objedinjene u tri tematska sklopa od kojih pažnju plijene ponajvećma Buddhističke priče i Priče o dječaku koje iznova problematiziraju temeljna pitanja svakog čovjeka kroz prizmu traganja za odgovorima jednog dječaka. Knjiga je tiskana zahvaljujući potpori Ministarstva kulture Republike Hrvatske.