Ksenija Premur – TEORIJA PREVOĐENJA

Knjiga „Teorija prevođenja“ magistarski je rad autorice Ksenije Premur koji je obranjen 1997. godine na Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ova je knjiga temeljita i višeslojna studija temeljnih problema teorije prevođenja. Počevši od rasprave o odnosu opće i posebnih smjerova u teoriji prevođenja koja luči deduktivni (opći, univerzalni) i induktivni (posebni, empirijski) autorica načinje raspravu o vidovima i oblicima prevođenja, kao i o modelima prevođenja. U ovoj se studiji temeljito raspravlja o usmenom i pismenom prevođenju, kao i književnom i znanstvenom prevođenju, što je cjelokupni luk prevodilačkih praksi.

Ksenija Premur – ASPEKTI TEORIJE PREVOĐENJA

Ova knjiga donosi kritičku analizu konkretnih primjera prevođenja s engleskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na rusko jezik, te je namijenjena i teoretičarima prevođenja i prevoditeljima. Knjiga je tiskana uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Ksenija Premur – MODELI PREVOĐENJA

Modeli prevođenja teorijska su razrada tri temeljna prijevodna modela – tekstualnog, žanrovsko-stilističkog i komunikacijskog koji stoje na razmeđi između opće i posebnih teorija prevođenja. Rad je i teorijski i praktično primjenjiv za prevoditelje, te tako može privući pozornost i teoretičara prevođenja i samih prevoditelja. Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.